top of page

LEVANDE VATTEN ÄR ETT FUNDAMENTALT STEG FÖR HÅLLBAR

TILLVÄXT

FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATION

About

rätt Vatten är nyckeln till
optimal funktion

I HÄLSA, KLIMAT OCH EKONOMI

Vi består av 70% vatten och det styr alla kroppens funktioner. Forskning visar att 92% av befolkningen är uttorkade. Uttorkning leder till avsevärd begränsad energiproduktion och sämre hälsa.

Människan är de som bygger upp våra företag och driver dem till framgång, företagens framgång kommer påverkas av individernas personliga hälsa, energi och mentala mående.

Genom att bara byta ut kranvatten mot vatten som har samma egenskaper som källvatten som håller de egenskaper det är tänkt att vi ska få i oss, kan vi uppleva stora skillnader i vårt mående.

Att skapa optimala förutsättningar inom en organisation för medarbetarna att ha högre energinivåer, starkare immunförsvar och högre mental vitalitet ökar också företagets tillväxt på flera plan.

natural-reserve-480985_1920.jpg

Vad levande vatten kan ge för företag och organisation

Förutsättningar för optimal hälsa för personal och organisationens helhet i form av högre energinivåer, bättre immunförsvar och ökat inre välmående.

 • Bättre klimat inom organisationen, mer glädje, motivation och driv.

 • Minskad sjukfrånvaro

 • Ökade förutsättningar för högre prestation och resultat

 • Minskar företagets kostnader inom personalhälsa

 • Corporate Social Responsibility, att företag tar steg mot att främja både hälsa och miljö är något

som förhöjer företagets ansikte utåt.

Problemet

Förstår vi hur stor inverkan rätt sorts vatten har på människors fysiska och mentala
välmående så har vi nyckeln till att låsa upp en enorm 
prestationspotential.

Ohälsa och sjukfrånvaro
Idag styr ohälsa samhället och klimatet, var och varannan människa lider av åkommor, kända eller i tystnad. Både den fysiska och psykiska ohälsan stiger för varje år.

Företagens omkostnader för sjuk personal kan vara betydande i form av både produktionsbortfall, rekryterings, löne- och rehabiliteringskostnader. Därför är det viktigt för företag att jobba förebyggande med att skapa en god arbetsmiljö och stötta de anställda i deras hälsa

Det finns ett klart samband mellan god hälsa och god ekonomi

Det är vi människor som företagen består av, som myror i en stack, det blir som en levande organism som samarbetar för samma syfte vilket är att uppnå utveckling, lycka och optimal framgång.

Det är då av största vikt att organismen mår så bra som möjligt för att optimal framgång ska kunna ske. Mår personalen optimalt fysiskt och psykiskt så kan företagets siffror se exceptionellt bättre ut både vad gäller besparingar i sjukfrånvaro kostnader men även i resultaten, servicen och det inre klimatet inom företaget.

Fram tills ganska nyligen har det legat väldigt lite fokus för företag att främja till organismens separata individer på ett djupare plan, organismen har mer hanterats som ett maskineri med kugghjul och bultar. Börjar vi se på maskineriet som levande individer och tar alla dess behov i aktning med enkla medel så kan vi få hela organismen att blomstra och växa.

Ett företag kan såklart inte göra allt för sina medarbetare men tittar man på vad många läkare håller med om är en av de största faktorerna för både fysiskt och psykisk ohälsa idag så kan man eliminera en stor del av den.

Vatten är liv och det vi består mest utav

Vi människor består av 70% vatten och alla i processer och aktiviteter vi gör i livet så använder kroppen vatten för att kunna hålla en normal nedbrytningsprocess hastighet då vatten har en antioxidativ effekt på kroppen. Har vi inte tillräcklig tillgång på vatten så kommer nedbrytningsprocessen gå avsevärt mycket fortare och detta kan då ha många oönskade fysiska och mentala effekter.

 

Att dricka mer kranvatten är det många som gör för att hjälpa hälsan. Däremot så är det idag svårt att absorbera kranvatten till den nivå som vi behöver för att kunna bli fullt återfuktade, så även om vi dricker tillräckligt med kranvatten så är absorptionsförmågan oftast begränsad

 

Alla kroppens processer är beroende av vattnet som finns längst in i cellerna som har en negativ laddning. Kranvatten har idag på grund av sättet det behandlas idag en stark positiv laddning och en struktur som gör att vattnet inte kan passera in i vattenkanalen i cellen, vilket skapar uttorkning.

Studier visar att 92% av människor i västvärlden är kroniskt uttorkade och det finns många symtom som tyder på uttorkning
som man kanske inte tror. Nedan är en kort lista på några få av dessa symptom som vi också naturligt kan förstå påverkar arbetsförmågan och det allmänna måendet. Detta i sin tur kommer påverka företaget på många aspekter så som arbetsklimat, resultat och omkostnader.

 

 • Trötthet och utmattning (Många utbrända är egentligen svårt uttorkade)'

 • Övervikt

 • Dålig sömn

 • Koncentration och kvickhet

 • Hjärndimma

 • Humörsvängningar

 • PMS

 • Smärta i kroppen

 • Huvudvärk

 • Bli sjuk ofta

 • Mag och tarmproblem

 • Allergier

 • Högt blodtryck

 • Omotivation

 • Minskad glädje eller även Depression

 • Ångest, oro, överdrivna rädslor

 • Förvärrar tillstånd som ADHD, autism, bipolär och andra mentala svårigheter. Ibland är även en

bidragande orsak till att dess uppstått från början.

Listan är längre men ovanstående saker är de som kan ha en betydande påverkan på en människas tillstånd fysiskt och mentalt.

Hjärnan består av ca 80% vatten, hjärnan förbrukar även 30% av all näring, är vi uttorkade så är det hög chans att blodets förmåga att leverera näring till hjärnan är reducerad. Genom det här kan vi förstå att både en både uttorkad och näringsfattig hjärna med största sannolikhet är avsevärt mycket mer begränsad i sin kapacitet.

Vårt kranvatten idag innehåller också mycket kemikalier som reningsverken inte är gjorda för att kunna hantera, att då ha ett rent och laddat vatten minskar mängden kemikalier kroppen måste rena och eventuella bieffekter från kemikalierna i sig.

Lösningen

En högkvalitativ japansk vattenteknologi som efterliknar egenskaperna
av vattnet i de mest potenta källorna på jorden.

Levande vatten
På jorden så finns det en handfull källor människan har vandrat till sen tidernas begynnelse för att ta del av dess potenta egenskaper. Vattnet är rent, har en stark negativ laddning och rätt struktur för att kunna passera in i vattenkanalen i cellen.

Japanerna som har en kultur av att jobba med förebyggande hälsa istället för fokus på akutvård som västvärlden, började forska på det här vattnet för långa tider sedan.

För 50 år sedan grundades ett japanskt prestigefyllt företag som tillverkar en högkvalitativ vattenjoniseringsteknologi som skapar de exakta egenskaper som finns i dessa källor. Egenskaperna gör ett vatten som kallas för "Levande vatten". Vattnet från den här teknologin kallas för Kangenvatten.

Starkt antioxidant

Levande vatten bildas naturligt genom ständig rörelse, elektricitet från marken och mineraler och är en av de viktigaste aspekterna för liv. Vatten i sin naturliga form innehar antioxidantiska egenskaper som motverkar de nedbrytande processerna i kroppen orsakat av saker som stress, kemikalier och ohälsosam livsstil och har en stor antioxidant potential.

 

Djupt Återfuktande

Levande vatten har precis rätt struktur och en negativ laddning som gör det lätt för vattnet att absorberas, det har alltså en djupt återfuktande effekt som gör att kroppens kugghjul kan snurra på optimalt då nästan varje process i kroppen kräver vatten.

Naturligt Utrensande och Energigivande

Då vi är fullt återfuktade och har tillräckligt med negativ laddning i cellerna så kan kroppen börja fokusera på att läka och rensa ut slaggprodukter. Detta skapar också en högre förmåga för mitokondrierna i cellerna att börja producera energi, inte många vet att kroppens energiproduktion till stor del är beroende av negativt laddat vatten!

Idag äger över 2 miljoner människor en maskin och de finns på många sjukhus och kliniker världen över.

En kostnadseffektiv vattenteknologi som kan ge enormt tillbaka på flera plan

Den här teknologin är framtiden, den har varit en enorm tillgång för företag, sjukhus och privatpersoner i 50 år. Vattnet gynnar hälsan på både fysiska och mentala plan och detta i sin tur har en stor potential att optimera organisationens klimat, framåtanda, prestation, resultat och miljöengagemang då den även har flera miljöcertifieringar. 

Är ni även ett företag som har besökande kunder så är det ett plus att kunna bjuda på rent och levande vatten.

Verifiering

En medicinskt klassificerad teknologi som används av ledande läkare,

näringsterapeuter och kliniker världen över.

Certificates_transparent.png

Certifieringar
Företaget vi är distributörer för har både miljö- och kvalitétscertifieringar, kvalitén är så pass hög att teknologin håller upp till 25-30 år om man följer instruktionerna för underhåll. Maskinen är medicinskt klassificerad vilket ger en trygghet i både dess hållbarhet men även i prestanda och effekter. Att den finns på så många kliniker världen över visar på att den kan leva upp till sitt rykte.

Ledande inom förebyggande hälsovård använder till klienter och patienter dagligen
 

Dr. Hiromi Shinya är rankad som top 10 bästa läkaren i världen, nyligen bortgången

Största delen av hans tid som läkare såg han patient efter patient inte behöva någon annan form av behandling än att gå på ett program med levande föda och stor del levande vatten. 80% av hans patienter behövde ingen annan behandling.

 

Shan Stratton jobbar med de högst betalda atleterna i världen

En av världens bästa näringsterapeuter som jobbar som coach åt NBA, NFL, MLB, PGA, LPGA, NASCAR, NHL,NY YANKEES, AZ DIAMONDBACKS, HOUSTON ROCKETS, LA DODGERS med fler. Han har arbetat med otaliga kända idrottare som Kurt Warner, Maria Sharapova, Reggie Jackson, Cynthia Cooper och så vidare. Han säger att dricka Kangen vatten är den saknade länken till övergripande hälsa och prestanda för idrottare. Hans klienter får avsevärt bättre resultat i sin prestation då de implementerar vattnet i deras träning.

Dr. Corinne allen jobbar med svårt hjärnskadade människor 

Den här djupt kompetenta kvinnan jobbar med hjärnan och hur bland annat vatten har för effekt på vår hjärna och mentala tillstånd och har sett otroliga förbättringar på sin klinik där hon behandlar patienter med hjärnproblematik både fysiskt och mentalt.

Forskning

Klicka på knappen för att kika på ett samlat dokument med forskning om vattnet.

Presentation

Här kan du se en presentation om vattnet om du vill få en djupare bild av vad det här är. Eller ring för att fråga mer.

Hör av dig för frågor, offert, beställning eller bokning av ett kostnadsfritt föredrag
bottom of page